CGF – CONCENTRATED GROWTH FACTORS

 

CGF – (Concentrated Growth Factors) inaczej Czynniki wzrostu.

Czynnikami wzrostu są białka, które regulują złożone procesy gojenia się ran, zwiększają możliwości regeneracji i zdolności gojące organizmu bez skutków ubocznych.

CD34+  czyli komórki macierzyste dające początek wielu typom komórek krwi. Są one jednymi z lepiej scharakteryzowanych komórek macierzystych w organizmie człowieka.

Czynnik wzrostu i CD34+ pozyskiwane są z krwi pacjenta dzięki innowacyjnej technologii takiej jak Seperator Komórkowy Silfradent Medifuge MF200. Zastosowanie CGF i CD 34+ można znaleźć w wielu dziedzinach medycyny, między innymi w: Biologii, Biochemii, Ortopedii, Chirurgii twarzowo-szczękowej, Chirurgii ogólnej, Stomatologii,
Ginekologii, Medycyny sportowej, Medycyny estetycznej. Metoda ta jest używana również w kuracjach kosmetycznych, terapiach przeciwbólowych, regeneracji włosów oraz w innych dziedzinach.

Dzięki CGF i CD34+ uzyskujemy:

  • szybsze i lepsze rezultaty gojenia
  • szybszą odbudowę kości
  • lepszą integrację implantu z kością
  • brak zespołu suchego zębodołu
  • uzyskanie „StickyBone” po wymieszaniu z substytutem kości
  • otrzymanie „el Poncho” – autogennej membrany regeneracyjnej przy implantacji

 

CGF warszawa żoliborz, skoncentrowane czynniki wzrostu warszawa żoliborz,