Kategorie

  • Brak kategorii
Bartosz Mulawa Stomatologia
Stanisław Pudzianowski

Lekarz dentysta
Stomatologia zachowawcza, stomatologia estetyczna

Absolwent Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Jako aktywnie rozwijający się student zdobywał wiele wyróżnień i czołowe miejsca w międzynarodowych konferencjach naukowych. Laureat nagrody najlepszego studenta stomatologii w Polsce. Uczestnik wielu konferencji poświęconych funkcji i estetyce w stomatologii. Stale podnosi swoje kompetencje ogólne stomatologiczne, a zwłaszcza w zakresie leczenia zaburzeń czynnościowych narządu żucia i protetyki adhezyjnej.

Swój profesjonalizm zawdzięcza indywidualnemu podejściu do każdego pacjenta i wysoką kulturą osobistą. Zdobytą wiedzę na kursach i szkoleniach wykorzystuje w praktyce zawodowej. Za podstawę praktyki lekarskiej uważa zrozumienie problemu pacjenta i udzielenie kompetentnej pomocy. Otwarty na zdobywanie wiedzy z nowoczesnej stomatologii konsekwentnie dąży do planowania i wdrażania leczenia na najwyższym poziomie.